Generalforsamling og medlemsmøde med indlæg fra Jeppe Søe (2017)

Den 28. februar afholdes generalforsamling og medlemsmøde kl. 18 på Bromølle kro
Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand. På valg: Søren Bøtker Pedersen som modtager genvalg.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg: Anders Baagland og Søren Friis som begge modtager genvalg.
8. Valg af 2 revisorer for 1 år
9. Eventuelt

Medlemsmødet er med indlæg fra Jeppe Søephoto De fleste elsker at blive omtalt i lokalavisen – eller måske endda landsdækkende medier. Det ligger dybt i enhver virksomhedsejer, at man skal forsøge at få avisen til at skrive om det man kan og de initiativer man tager. Samme naturlige tilgang har vi ikke til de sociale medier, selvom det er der, læserne er i dag. Måske er du ikke på Facebook med din virksomhed, måske er du der men ved ikke, hvordan du skal agere – eller også er du i den grad tilstede, og vil bekræftes i, at du gør det rigtige.
Jeppe Søe, journalist og mediechef, kender de sociale medier som sin egen baglomme. Han markedsfører både sig selv og hjælper virksomheder og kommuner med at kommunikere til borgere og kunder. Han rådgiver erhverv og private om den daglige kommunikation – og overtager, hvis en shitstorm rammer og fører skibet sikkert gennem bølgerne.
Jeppe vil dele ud af sine erfaringer til Jyderups erhvervsliv: Hvordan kan vi blive bedre, både sammen og hver for sig, til at forstå hvem vi taler til? Mennesket er flokdyr, der gerne vil formidle viden til de andre aber i flokken. Giver du borgerne viden om dig?
Facebook har ordet “ansigt” i sit navn – har din virksomhed skabt sig et ansigt?
Oplagte erhverv, som restauranter og lign., boltrer sig på Facebook, men hvad gør kloakmesteren og elektrikeren? 

Kom med til en aften i de sociale mediers tegn. Få indblik i tankegangen, nye ideer og ikke mindst mod til at gå online og råbe “Her er vi”.