Referat af Butiksmøde d. 4/7-2019, kl. 8 hos Expert

Mødereferat, butiksmødet d. 04.07.2019

Deltagere:         Butik Marianne, EL-99, Expert, Jola Bags, Kop & Kande, Profil Optik, Søren B. Pedersen, Gretas Guld & Sølv og Hr. og fru Sørensen

Nyt fra butikker – hvordan går det?

 • Gretha – de første måneder gode de seneste lidt mere sløve. Få mennesker i byen
 • Tina – det går godt, har fremgang
 • Marianne – det går fornuftigt, men har udfordringer med Paw sko der har helsides i Jyderup Posten
 • Kop og kande – det går fint. Kan specielt mærke at Kop og Kande Kalundborg er lukket
 • Louise – det går godt. Bruger meget energi på at opdatere med nyheder på sociale medier
 • Jola Bags – Går godt
 • Flemming: Sommer er startet godt. Det er ikke så varmt som det var sidste år, altså et mere almindeligt år temperaturmæssigt.

Opsamling på gennemførte aktiviteter (torvedagene i maj og juni)

 • Begge torvedage har haft et rigtig godt aktivitetsniveau. Udfordringen er at skaffe stadeholdere. Der er kun 5 faste stadeholdere tilbage. Kræmmerne har også svigtet i år. Første gang var tilmeldt 12, men der kom kun en pga af dårligt vejr.
 • Det blev drøftet om en decentralisering af torvedagen, således at alle aktiviteterne skete tæt butikkerne kunne være en mulighed.
 • Alle blev bedt om at gå i tænkeboksen og så tages emnet op i efteråret.

Byfest den 7. september

 • Byfesten bliver på Skarridsøgade. Der er fuld gang i planlægningen. Bl.a. kommer Danmark mod FN´s verdensmål med et større set up. Herunder en halv times foredrag med Jesper Theilgaard.
 • Festteltet vil blive placeret på busholdepladsen. Der vil kun være fest i teltet for ikke at få delt festen op i to.
 • Butikkerne må meget gerne tænke i aktiviteter. Jola Bags og Nyt Syn laver aktiviteter uden for deres butikker

Lystændingsfesten

 • Her vil udvalget præsentere en model der kan engagere og involvere butikkerne i dagens aktiviteter.

Nye retningslinjer i brugen af Skarridsøsalen og Jyderup Hallen

 • Erhvervsforeningen kan ikke få lov til at bruge Skarridsøsalen gratis mere, da kommunen ikke må låne lokaler ud til erhvervsaktiviteter.
 • Lejen når Erhvervsforeningen laver aktiviteter, som modeshow m.m. er 345 kr. pr time og hvis I som virksomhed ønsker at leje salen, så er prisen 800 kr. pr time.
 • En anden mulighed er at bruge Jyderup Hallen, da de på nuværende tidspunkt ikke er underlagt samme regler og derfor kan lokaler lånes gratis.

Status Jyderup posen

 • Det går langsomt, men idéen er rigtig. En af årsagerne til at det går langsomt er måske fordi butikkerne glemmer at tilbyde kunderne den.
 • En del butikker er begyndt at tage penge for plastikposerne.
 • Jola Bags har succes med sine egne genbrugsposer.

Jyderup Handleplan og de projekter der indgår

 • Projekt attraktive byrum arbejdes der med. Det forventes at der præsenteres et projekt i løbet af efteråret
 • Projekt grøn bymidte har fokus på at få skabt sammenhæng imellem bymidten og Drivsåtskoven. Der arbejdes lige nu med et projekt omkring Nyvej.
 • Området til byggegrunde i Jyderup Nord er lige udbudt til salg. Vi håber at der er nogen som vil byde på det, da der mangler byggegrunde i Jyderup.
 • Projekt Drivsåtskoven er i en fase, hvor vi er ved at finde ud af hvilke muligheder der er i forhold til skoven.

Nyt fra Erhvervsforeningen

Den tekniske opgradering af Skarridsøsalen er gennemført. Det betyder at der nu at den er meget nemmere at anvende til arrangementer da der nu både er lydanlæg, projektor og lærred.

Eventuelt

 • Der blev talt om muligheden for at synliggøre det samlede butiksliv i Jyderup. Dels ved flere artikler i Jyderup Posten, en præsentationsvideo med fokus på butikslivet, reklame i Mørkøv Kino og skilt ved jernbaneoverkørslen ”Jyderup har det hele” hvor man kunne synliggøre nogle at de kendte kæder og sat vi har mange specialbutikker.
 • Der var enighed om at butikker skulle afholde butiksmøder hyppigere, da møderne er med til at skabe idéer og giver energi.