Butiksmøde den 15. januar kl. 18.00

I en by af vores størrelse er vi meget afhængige af et velfungerende samarbejde mellem butikkerne. Erhvervsforening skal medvirke til dette samarbejde og være med til at sikre et aktivitetsniveau, der styrker handelsliv og øger Jyderups attraktionsværdi for kunder, turister og besøgende.

Derfor vil vi invitere jer til et møde, hvor vi sætter fokus på din holdning til, hvad du synes der skal gøres, hvilke indsatser der skal ydes og hvad vi kan forvente af hinanden.

Agenda for mødet:

  • Hvad er målet med de butiksaktiviteter, vi ønsker at gennemføre?
  • Hvilke typer af aktiviteter ønsker vi?
  • Hvad kræver det og er det realistisk?
  • Hvordan kan vi skabe vækst?
  • Skal vi arbejde i fællesskab og hvad skal rammer/indsatser for det være?
  • Eventuelt

Mødet afholdes i Præstegården kl. 18:00. Der serveres en hverdagsret ved mødets start.

Prisen er pr. person inklusiv mad, 1 øl/vand og kaffe er 140 kr. + moms som faktureres sammen med den næste kvartalsopkrævning.

Tilmelding senest mandag d. 13/1-2020 til info@jyderuperhvervsforening.dk