Generalforsamling d. 25. februar 2020

Årets generalforsamling bliver tirsdag den 25. februar og afholdes i Skarridsøsalen, så alle får lejlighed til at se det nye tekniske udstyr, som Erhvervsforeningen har ydet økonomisk støtte til. Generalforsamlingen begynder kl. 18 med fællesspisning og ud over generalforsamlingen vil der være et indlæg fra Steen Knuth som er nyvalgt folketingsmedlem fra vores region.

Der vil blive udsendt særskilt invitation til generalforsamlingen i uge 5, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.