Formandens seneste beretning

Formandens beretning for året 2018 v/Søren B. Pedersen
Når man som formand skal aflægge årsberetning for en forening, som har et årshjul med en lang række aktiviteter, der går igen fra år til år, så er der en risiko for, at den ene beretning nemt kan komme til at ligne den anden.
Det vil jeg dog bestræbe mig på, at denne ikke gør.

2018 har på mange måder være et spændende år. Der er ingen tvivl om, at vi som forening er blevet kendt hos rigtig mange borgere, for nogen af alle de aktiviteter, vi gennemfører eller deltager i.

Det er da også blevet til en hel del:

 • 3 torvedage med et højt aktivitetsniveau – mini byfester
 • Byfest
 • Lystændingsfest
 • 6 musikalske lørdage med ”Gang i Danmark”
 • Foredrag med Chris Mac Donald og Ulf Pilgaard
 • Sankt Hans og sensommer festival i samarbejde med Jyderup Højskole
 • Modemesse og livsstilsmesse, som blev afholdt af vores medlemmer

Jeg vil helst ikke fremhæve nogle af disse arrangementer frem for andre. Årsagen er, at jeg synes, at alle arrangementerne har udviklet sig i en positiv retning med nye ideer og tiltag.

Fælles for dem alle sammen er dog, at de er drevet af frivillige kræfter. Rækken af navne vi som bestyrelse,skal takke er alenlang, så den vil jeg tillade mig at springe over, men jeg vil gerne sige, at vi er meget afhængige af alle disse frivillige ildsjæle, som hver især gør en forskel – Tusind tak til jer alle sammen for den indsats, I har ydet i de enkelte arrangementer.

Vi er som forening meget afhængige af jer, hvis vi skal lykkes med de planer, vi har hvert eneste år.

Foreningen har også i år stået for byens flagallé, månedlig affaldsindsamling, blomsterudsmykning og jule­ud­smykning.
Pasningen af blomsterudsmykningen var i år en lidt større opgave som følge af den tørre og sommer.
Det lykkedes dog at holde blomsterkummerne rimelig pæne. Men også her skyldes det ene og alene frivillige kræfter fra butikker og enkeltstående personer. Tak til alle jer der i sommerens varme slæbte spandevis af vand til de tørstige blomster.

På sidste års generalforsamling talte jeg om, at vi gerne ville udvide juleudsmykningen ud af Holbækvej.
Vi har arbejdet på sagen, men det viser sig ikke lige til, da vi ikke kan få lov til at anvende lygtepælene.
Vi har absolut ikke opgivet tanken, så det er stadig et fokusområde for bestyrelsen. Når det så er sagt, så glæder det os utroligt meget at se, hvordan I medlemmer bakker op omkring julebelysningen ved selv at udsmykke jeres vinduer og facader. Og som noget nyt juletræer med pynt på fortovet. Et rigtig flot tiltag.

Medlemsmøder har i år stået på indlæg fra:

 • Erhvervsminister Brian Mikkelsen
 • Nyvalgt borgmester Christina Hansen
 • Thomas Risager om GDPR-ordning
 • Eventyrer Erik B. Jørgensen om Succes og Samarbejde
 • Dorte Møller Madsen om Social Selling
 • Erhvervsmøde i samarbejde med Holbæk Erhvervsforum

Kommunikationsmæssigt har vi helle ikke ligget på den lade side:

 • Hver eneste uge står foreningen for 3 til 4 opdateringer af infoskærmene
 • Opdatering af egen hjemmeside og facebookside
 • Opdatering af hjemmeside og facebooksiden Jyderup.dk i samarbejde med Lokalforum
 • Deling af medlemmers opslag på vores egene facebookside og Lokal Handle Vestsjælland
 • Artikler til både Nordvest Nyt og Jyderup Posten
 • Indslag på TV2 øst om Lystændingsfesten
 • Sidst, men ikke mindst, har vi fået produceret en video om Jyderup

Så det har været et aktivt år. Men ud over det nævnte, gennemførte vi sidste år et projekt i samarbejde med Holbæk Kommune, hvor vi ansatte Jonas Walther Petersen som projektleder i Jyderup, for at binde samarbejdet mellem de frivillige og Holbæk Kommune bedre sammen.

Forsøget udløb med udgangen af september måned. Vores erfaring med denne projektansættelse var på mange måder positiv, dels fordi Jonas løftede en lang række opgaver, som vi frivillige ikke var i stand til samtidig med, at vi også har et arbejde at passe, men også fordi kommunalbestyrelsen i efteråret 2017 besluttede, at der skulle udarbejdes en handleplan for Jyderup over alle de projekter der var i gang, så der politisk kunne træffes beslutning om, hvilke projekter der skulle prioriteres.

Dette var en stor opgave, der kom under et stort tidspres og vi havde ikke været i stand til at levere den arbejdskraft, som denne opgave krævede, hvis ikke vi havde haft Jonas.

Ulempen ved dette arbejde med Handleplanen var, at de projekter Jonas arbejdede med, blev sat lidt på standby og alt energi kastet ind i Handleplanen.

Vi skal også være ærlige at sige, at det med at styre en projektansat også kræver tid og at ønsket om en projektleder ansat i Jyderup, nok mere var vores idé end embedsnetværket i Holbæk, så den samskabelse med fælles mål var ikke så nem i virkeligheden som på papiret.

Har vi så nået målene og alt det, vi gerne ville i 2018? Nej, det har vi ikke.
Vi havde gerne set, at vi var nået i mål med at skabe liv i det tidligere rådhus, men vi er godt på vej.
Vi havde også gerne set, at vi havde nået at fået lavet den tekniske opgradering af Skarridsøsalen, men vi er godt på vej.
Og endelig havde vi også gerne set, at vi havde fået lavet velkomstpakken til nye borgere og her er vi ikke godt på vej, men det kommer vi.

Til gengæld har vi som tidligere sagt nået en masse som ikke var planlagt; Gang i Danmark, Handleplanen og Udnævnelsen af ildsjæle- og Mønsterbryderprisen.

Her til sidst vil jeg gerne takke alle jer medlemmer for den opbakning I giver bestyrelsen med jeres medlemskab.
Jeg vil også gerne takke bestyrelsen og foreningens sekretær for et godt samarbejde igennem året.

Og nå ja, så havde vi et mål om at nå op på 115 medlemmer. Vi er præcis 115 i dag.