Formandens seneste beretning

Formandens beretning for året 2019 v/Søren B. Pedersen

Når man som formand skal aflægge beretning, håber man jo altid på, at man kan se tilbage på et år, hvor vi som bestyrelse er nået i mål med alle de planer og indsatsområder, som vi fremlagde på sidste års generalforsamling.

Det er desværre ikke helt tilfældet og så kan I jo med rette spørge os, hvorfor ikke?

Ja, det er der mange grunde til, som jeg gerne vil komme ind på i min beretning.

I vil derfor komme til at opleve, at beretningen ikke følger kalenderåret, men mere afspejler den struktur der var i de planer, som vi fremlagde på sidste års generalforsamling.

Et af vores hovedfokusområder var at medvirke til at eksekvere på den handleplan, der var udarbejdet for Jyderup i samarbejde med Holbæk kommune.

Så der vil jeg begynde ….

Det tidligere rådhus – skabe lys i vinduerne

Det er en af årets succeshistorier, idet kommunalbestyrelsen besluttede at flytte kommunale arbejdspladser til byen i form af Socialtilsyn Øst.

Efter en renovering af kontorerne flyttede ca. 60 arbejdspladser til Jyderup.

Selvfølgelig var det ikke alle medarbejdere, der var lige begejstret for flytningen, men det er mit indtryk, at det i dag går rigtig fint.

Ud over Socialtilsyn Øst kan vi også glæde os over, at der i huset er blevet plads til en ungdomsskole samt til Jyderup E-sport. Så sammen med biblioteket har vi nu et hus med lys i alle vinduerne.

Fra bestyrelsen skal lyde en tak til Anders Baagland, som var en af drivkræfterne i forbindelse med det projekt, der var skitseret i handleplanen og da det blev ændret til offentlige arbejdspladser, kæmpede Anders hårdt for at få plads til E-sporten og det er lykkedes. Tak for det.

Attraktive byrum

Det projekt har vi ikke været særlig meget involveret i, da det er kørt af en projektleder fra Holbæk Kommune i samarbejde med forskellige aktører. Resultatet kan vi i disse dage se dukke op på bibliotekspladsen. Et spænd­ende projekt, hvor mange har været inddraget. Vi glæder os til at se det endelige resultat.

Grønne kiler

Her har vi været involveret i, hvilke muligheder der i forhold til at plante træer på Nyvej og Skarridsøgade. Projektet er stadig under udarbejdelse og forventes igangsat i 2020.

Byggegrunde

Det er desværre et af de steder, hvor vi ikke er lykkedes til trods for, at vi har arbejdet hårdt på at få det sat i gang.

Kommunalbestyrelsen valgte i begyndelsen af året at annullere det udbud, der var udarbejdet i sommeren 2018 og hvor der var minimum to interesserede købere. Årsagen hertil er ikke helt klar, da det blev behandlet som et lukket punkt på kommunalbestyrelsesmødet.

Efter yderligere 5 måneders venten, kom der lige før sommerferien et nyt udbud, hvor udbuddet gik fra at om­handle 36 grunde ned til 24 grunde. Der var til gengæld ingen mindstepris på udbuddet. Til trods for det er der ingen der ar budt på grundene, formodentligt fordi omkostningerne til byggemodningen af området ikke kan tjenes hjem på salg af de 24 grunde.

Så status her den 25. februar 2020 er, at selv om vi har arbejdet på dette siden 2015, er det stadig ikke muligt at købe en grund i Jyderup, hvis man gerne vil bygge et nyt hus. Trist for udviklingen i Jyderup og jeg tør ikke love, hvornår der sker noget. Vi har alle hørt vores borgmester sige ved de sidste to års generalforsamling, at i år kommer der byggegrunde. Det kan godt være at meningen er der, men det kniber noget mere med handlingen.

Af indsatsområder vi har arbejdet med, som ikke er med i handleplanen, er:

Teknisk opgradering af Skarridsøsalen

Det er, som I kan se, lykkedes. Ja, der er lidt indkøringsproblemer i forhold til at bruge flere mikrofoner på en gang. Men vi synes resultatet er blevet rigtig godt og vi får meget positive tilbagemeldinger fra alle dem, der anvender salen.

Projektet er lavet i samarbejde med Kim Lubbe fra Jyderup Musikforening samt Gert Mortensen fra Kultur­grup­pen/Lokalhistorisk Forening. Der skal lyder en stor tak til dem begge for en kæmpe indsats.

Projektet, som i alt har kostet 325.000 kr., havde ikke kunnet lade sig gøre uden støtte fra Sparekassen Sjæl­land/Fyn, Jyderups Fremtid, Lokalforum, Jyderup Højskole, Kulturgruppen, Lokalhistorisk Forening, Jyderup Musikforening, Holbæk Kommune samt jer medlemmer i Jyderup Erhvervsforening. Alle har været med til at støt­te projektet med penge, så tusind tak for det.

En forudsætning for, at vi fik lov til at sætte udstyret op var, at vi indgik en driftsaftale med Holbæk Kommune, hvor Jyderup Erhvervsforening står med alle driftsudgifter og forsikringsansvaret. Så det har vi gjort, også selv om kommunen faktisk også anvender anlægget.

Ildsjæle- og mønsterbryderprisen

Den sidste fredag i januar blev den første prisoverrækkelse af såvel mønsterbryderprisen som ildsjæleprisen ud­delt.

Et helt ny arrangement som var en idé der kom fra Sparekassen Sjælland Fyn og hvor de gerne ville være sponsor på begge priser i 2019.

Arrangementet var rigtig godt besøgt og priserne gik til henholdsvis Jyderup Præstegård som mønsterbryder og Ruth Hansen som ildsjæl.

Tak til Jens Varling og Sparekassen Sjælland Fyn for at have taget initiativ til dette og for at sponsorere de to priser.

Byfest

Byfesten blev i år flyttet tilbage på Skarridsøgade og som noget helt nyt blev festteltet sat op på busholde­pladsen.

Bestyrelsen besluttede i samarbejde med idrætsforeningerne, at vi selv skulle stå for salg af drikkevarer og dermed fik vi også indtjeningen.

Desuden ville vi gerne forsøge at lave flere aktiviteter i både teltet og på Skarridsøgaden.

Vi var heldige med vejret. Der blev udsolgt af bankoplader til bankospillet og spisebilletter til fællesspisningen. Jyderup ESport lavede turnering i Skarridsøsalen og der var stor opbakning med masser af stande på Skarridsø­gade.

Så alt i alt en fantastisk dag. Der skal lyde en stor tak til alle de virksomheder og butikker der sponserede morgen­mad, kaffe og andet samt gave til bankospillet.

To torvedage med hvert sit tema

Her var vi ikke helt begunstiget af godt vejr på den første torvedag i maj. Måske var det fordi, der var besøg af vejrbilen fra TV2. Den fik i hvert fald mulighed for at vise, hvad den kunne i alt slags vejr.

Den anden torvedag i juni var med temaet børn

En vellykket dag med masser af aktiviteter, som var stablet på benene af Det gode Børneliv med Rikke Klindt i spidsen samt Trine Stampe.

Også tusind tak til jer for at tage et slæb med dette arrangement.

Lystændingsfest

Igen i år blev dette en af årets helt store aktiviteter. Vi vil dog nok mindes den for to ting. For det første storm­vejret, der heldigvis lagde sig i løbet af eftermiddagen og så el-skabet, som havde besluttet sig for at skabe sit eget lille fyrværkeri.

Til trods for disse udfordringer blev det et rigtig godt arrangement med af aktiviteter og borgere på gaden.

Også stor ros og tak til folkene bag dette arrangement

Øvrige mindre aktiviteter

 • Deltagelse i Skvulp
 • Gennemførsel af 5 medlemsmøder
 • Sankt Hans ved Skarresø i samarbejde med højskolen
 • Jyderup i bevægelse i samarbejde med løbeklubben

Hvad satte vi som mål sidste år, som vi ikke er nået i mål med:

 • Velkomstfolder til nye borgere i Jyderup

Det har vi drøftet i bestyrelsen og mener ikke, at indsatsen står mål med det resultat vi vil opnå.

 • Udlejning af tomme butikslokaler

Det har vi arbejdet på, men vi har stadig alt for mange tomme lokaler. Vi glæder os dog over, at der er kommet ny ejer af Stationscenteret og vi håber på, at det lykkes at få centeret udlejet.

 • Offentlige foredrag i efteråret

Det har bestyrelsen ikke haft overskud til og vi har heller ikke fundet relevante foredragsholdere.

Til gengæld har vi igen i år stået for:

 • Byens flagallé
 • Månedlig affaldsindsamling i midtbyen
 • Blomsterudsmykning
 • Juleudsmykning, som I år blev udbygget med juletræer med lyskæder ud for alle de medlemmer, der ønskede det og som ville være med til at betale en del af udgiften.

Et tiltag, der har fået meget positiv omtale.

Kommunikationsmæssigt har vi igen i 2019:

 • Stået for opdateringer af infoskærmene, egen hjemmeside og facebookside
 • Opdatering af hjemmeside og facebooksiden Jyderup.dk
 • Deling af medlemmers opslag på vores egen facebookside
 • Skrevet artikler til både Nordvest Nyt og Jyderup Posten

Så 2019 har igen været et år med masser af aktiviteter. Aktiviteter som kun har kunnet lade sig gøre, fordi så mange af jer medlemmer har budt ind med frivilligt arbejde. Vi er som bestyrelse meget taknemlige for det, men er også afhængige af, at vi i fællesskab er med til at løfte opgaverne.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen og foreningens sekretær for et godt samarbejde igennem året.

Vi budgetterede med et medlemstal omkring de 115 og endte på 113.