Jyderup Erhvervsforening

Foreningens formål er at:

- At samle byens erhvervsvirksomheder, forretninger og borgere i et stærkt fællesskab
- At gennemføre aktiviteter der kan medvirke til vækst hos med­lemmerne
- At virke som et upolitisk bindeled til Holbæk kommune
- At fremme erhvervslivet i lokalområdet
- At støtte og fremme udviklingen af Jyderup som et godt sted at bo og besøge

 

test

Hvorfor er det vigtigt at have en erhvervsforening?

Det er vigtigt, at alle virksomheder i Jyderup står sammen og bakker op om udviklingen af Jyderup, hvis Jyderup fortsat skal have et godt handels- og erhvervsliv. Ved at stå sammen, kan vi bedst muligt være med til at påvirke udviklingen i den retning, vi ønsker.

Hvorfor er det så vigtigt, at du og din virksomhed tegner et medlemskab?

Vi er som forretninger og virksomhederne afhængige af, at Jyderup er et attraktivt sted at bo, en by som man har lyst til at besøge og flytte til, da det er grundlaget for udvikle virksomhederne og tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer. Ved at stå sammen, kan vi i langt højere grad være med til at løfte den opgave det er at udvikle Jyderup.

Hvad får du ud af at være med?

Ud over at du bliver medlem af en forening, vil du opnå:
- Mulighed for at lære de øvrige medlemmer at kende igennem de fire årlige netværksmøder med eksterne foredragsholdere
- Bannerreklame på www.jyderup.dk
- Opslag med nyheder/jobannoncer på webside og Facebook
- Fællesannonce i Jyderup Posten
- Rabat på annoncer i Jyderup Posten
- Specialpriser ved annoncering på infoskærme
- Gratis stand til torvedagene, byfesten og lystændingsfesten
- Nyhedsmail hvert kvartal
- En bestyrelse der arbejder aktivt for dig, din virksomhed og Jyderup

Netværksmøder

Der afholdes fire netværksmøder for alle medlemmer om året. Møderne begynder med spisning fra kl. 18-19. Herefter der vil være kort nyt fra foreningen og et indlæg fra eksterne foredragsholdere.
Ét af møderne vil være et borgmestermøde, hvor borgmesteren vil fortælle om udviklingen i Holbæk kommune og Jyderups betydning.
På de øvrige tre netværksmøder vil der være foredrag, der er målrettet til virksomhedslederne, men også foredrag, hvor der vil være mulighed for, at medarbejdere fra virksomheden kan deltage.
At deltage i møderne og udgiften til de eksterne foredragsholdere er inklusiv i medlemsprisen, men deltagerne betaler udgiften for mad og drikke (hovedret, 1 øl/vand og kaffe).