Om Jyderup Erhvervsforening

Find alt relevant information her

Vedtægter, regnskab og den siddende bestyrelsen mm.

Vedtægter for erhvervsforeningen

Læs som pdf

Erhvervsforeningens seneste regnskab

2023 – Læs som pdf

Formandens seneste beretning

Læs som pdf

Erhvervsforeningens historie

Foreningen blev stiftet d. 14. marts 1893 

“Vi arbejder aktivt for dig,
din virksomhed og for Jyderup”

Bestyrelsen

Anja Edelslund Birkebæk

Anja Edelslund Birkebæk

Formand, Edelslundhus

Mail: formand@jyderuperhvervsforening.dk

Tlf.: 30 89 68 58

Henrik Juel Rahbek

Henrik Juel Rahbek

Bestyrelsesmedlem, KB Entreprise

Mail: hr@jyderuperhvervsforening.dk

Tlf.: 20 84 47 39

Jens Varling

Jens Varling

Næstformand, Dragsholm Sparekasse

Thomas Jensen

Thomas Jensen

Bestyrelsesmedlem, JJ Hydraulik

Louise Sørensen

Louise Sørensen

Bestyrelsesme., Hr. og Fru Sørensens Urtehjørne

Mail: ls@jyderuperhvervsforening.dk

Tlf.: 23 31 88 69

Stephen Rugbjerg

Stephen Rugbjerg

Bestyrelsesmedlem, Alu-tech

Mail: sr@jyderuperhvervsforening.dk

Tlf.: 26 27 52 86

Mia Jedig

Mia Jedig

Ekstern sekretær, Mia Jedig - Virtuel assistent

Mail: info@jyderuperhvervsforening.dk

Tlf.: 28 45 81 77

Historien om foreningen

Foreningen blev stiftet d. 14. marts 1893 og fik navnet: “Haandværk-, Handels- og Landboforening for Jyderup og Omegn”.
Formanden var købmand Jens Lund og den første bestyrelse bestod af kommissionær Lars Hansen, skrædder Jens Heinrichson, lærer Jesper Jespersen, farver Th. Larsen og garver O. Th Lang – alle fra Jyderup – samt Frederik Andersen med titel af handelsmand fra Bjergsted.
I følge protokollen blev foreningen støttet af et par hundrede handelsdrivende, håndværkere, virksomhedsejere, gårdejere mv., men den fortæller også, at den sidste generalforsamling blev afholdt den 24. april 1904.
Derefter rummer protokollen blanke sider. Det fremgår ikke hvorfor foreningen stoppede – måske fordi håndværk, handel og landbrug havde forskelligartede interesser. Ihvertfald kan man konstatere, at hverken Chr. F. Jensen, Carl Hooge, H. E. Beck-Schultz, Jens Folkmann, Lars Jacoobsen eller K. Engell er at finde på medlemslisten, så de har formodentlig ikke følt sig repræsenteret af foreningen.