Om Jyderup Erhvervsforening

Find alt relevant information her

Vedtægter, regnskab og den siddende bestyrelsen mm.

Vedtægter for erhvervsforeningen

Læs som pdf

Erhvervsforeningens seneste regnskab

2021 – Læs som pdf

Formandens seneste beretning

Læs som pdf

Erhvervsforeningens historie

Foreningen blev stiftet d. 14. marts 1893 

“Vi arbejder aktivt for dig,
din virksomhed og for Jyderup”

Bestyrelsen

Formand

Anja Edelslund Birkebæk
Tlf. 30 89 68 58
formand@jyderuperhvervsforening.dk

Næstformand

Flemming Kønig
Tlf. 61 55 54 65

Bestyrelsesmedlem

Morten Vulff Møller
Tlf. 24 76 52 97

Sekretær

Mia Bau Kjær Jedig
tlf. 28 45 81 77, info@jyderuperhvervsforening.dk

Bestyrelsesmedlem

Jens Varling
Tlf. 24 76 52 97

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Hansen
Tlf.

Bestyrelsesmedlem

Kenny Reno Rindom
Tlf.

Historien om foreningen

Foreningen blev stiftet d. 14. marts 1893 og fik navnet: “Haandværk-, Handels- og Landboforening for Jyderup og Omegn”.
Formanden var købmand Jens Lund og den første bestyrelse bestod af kommissionær Lars Hansen, skrædder Jens Heinrichson, lærer Jesper Jespersen, farver Th. Larsen og garver O. Th Lang – alle fra Jyderup – samt Frederik Andersen med titel af handelsmand fra Bjergsted.
I følge protokollen blev foreningen støttet af et par hundrede handelsdrivende, håndværkere, virksomhedsejere, gårdejere mv., men den fortæller også, at den sidste generalforsamling blev afholdt den 24. april 1904.
Derefter rummer protokollen blanke sider. Det fremgår ikke hvorfor foreningen stoppede – måske fordi håndværk, handel og landbrug havde forskelligartede interesser. Ihvertfald kan man konstatere, at hverken Chr. F. Jensen, Carl Hooge, H. E. Beck-Schultz, Jens Folkmann, Lars Jacoobsen eller K. Engell er at finde på medlemslisten, så de har formodentlig ikke følt sig repræsenteret af foreningen.