Generalforsamling 8. februar 2023

Tilmelding til årets generalforsamling, d. 8. februar 2023

Generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af budget (Bestyrelsen foreslår at fastholde det nuværende kontingent)
  6. Indkommende forslag (Disse skal være i bestyrelsens hænde 8 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg af formand – på valg er Anja Edelslund Birkebæk som modtager genvalg
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer;

Morten Vulff Møller og Jørgen Grabow Hansen er på valg og begge modtager genvalg

Flemming Kønig ønsker at fratræde sin bestyrelsespost

Kandidater til bestyrelsen er;

Mads Fredslund (SuperBrugsen)

Louise Sørensen (Hr. og fru Sørensens Urtehjørne)

9. Valg af 2 revisorer for 1 år

10. Eventuelt

Aftenens program:

18.00: Velkomst ved formand Anja Birkebæk

18.10: Middag

19.15: Oplæg fra Jens Lerager

20.00: Generalforsamling

21.15: Tak for i aften

Tilmeld senest 3. februar

Tilmeldingen er overskredet

Praktisk information:

Du skal tilmelde dig/jer senest den 1. februar.

Til årets generalforsamling betaler erhvervsforeningen for mad, 1 øl/vand og kaffe. Ved manglende fremmøde efter man er er tilmeldt, faktureres med 176 kr. + moms som faktureres sammen med den næste kvartalsopkrævning.