Generalforsamling 28. februar 2024

Tilmelding til årets generalforsamling, d. 28. februar 2024

Generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget
  5. Fastsættelse af budget (Bestyrelsen foreslår at ændre kontingentet)

Det er 8 år siden, at vi har justeret vores kontingent i JEF – mange ting lægger til grund, og Corona var hård på mange forskellige måder hos de fleste. I dag står vi med en del flere poster end for 8 år siden. Derfor har bestyrelsen set sig nødsaget til, at kigge på muligheder for vores økonomiske fremtidssikring. 

De to store poster som er landet trygt i JEF’s arme er Palmen og Outdoor festivalen. Det er kostbare aktiviteter oveni i prisstigninger på eks.leverandører.

I bestyrelsen er vi enige om, at vi har nul-budgetter, men det er rart, at holde lidt igen, når julebelysningen skal udskiftes og andre uforudsete udgifter banker på hoveddøren. Vores polstring er vigtig og derved en katalysator til udvikling eller pludselig opstået idéer – som blandt andet Palmen og Outdoor. 

Det betyder, at bestyrelsen er blevet enige om at sætte kontingentet op på følgende måde;

Kontingentet hæves fra 6000 kr. til 7000 kr. for butikker (1000 kr.) og 3200 kr. til 4000 kr. for erhverv (800 kr.) og at kontingentet i fremtiden vil blive indeks reguleret med 2% 

6. Indkommende forslag (Disse skal være i bestyrelsens hænde 8 dage før generalforsamlingen)

7. Valg af formand – på valg er Anja Edelslund Birkebæk som modtager genvalg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer;

Jens Varling, Mads Fredslund og Thomas Jensen er på valg og alle modtager genvalg

Kandidater til bestyrelsen er;

Stephen (Alu-tec)

9. Valg af 2 revisorer for 1 år

10. Eventuelt

Aftenens program:

18.00: Velkomst ved formand Anja Birkebæk

18.10: Middag

19.15: Oplæg fra Lefro-Greens v. Michael og Rune

19.45: Per Worm og Bjergsted Pigekor præsenterer Jyderup sangen

20.00: Generalforsamling

21.15: Tak for i aften

Tilmeld senest 20. februar

Tilmeldingen er slut

Praktisk information:

Du skal tilmelde dig/jer senest den 20. februar.

Til årets generalforsamling betaler erhvervsforeningen for mad, 1 øl/vand og kaffe. Ved manglende fremmøde efter man er er tilmeldt, faktureres med 200 kr. + moms som faktureres sammen med den næste kvartalsopkrævning.